T-shirt

2011/Dec/15

 
 
 
 
 
 
 
ไก่เอ๋ยไก่จ๋า
 
มีขาแข็งๆ
 
มีเนื้อแดงๆ
 
ไว้ทอด อบ กิน
 
ไก๋เอ๋ยไก่จ๋า
 
ใครว่าไก่เจ็บ
 
ธรรมชาติสร้างขา สร้างเล็บ
 
ไว้ให้ไก่เจ็บตัว
 
กูรู้โลกรู้
 
ไก่สู้เนื้อแข็ง
 
ร่างกายเปี่ยมแรง
 
ไม่ได้ทารุณ
 
โลกรู้กูรู้
 
ไก่สู้เนื้อเปิด
 
ธรรมชาติไม่ได้สร้างเกิด
 
บ่อนไก่ไว้ให้มึงอ้าง
 
บ่อนรู้มึงรู้
 
ไก่สู้มึงรวย
 
ไก่ป่วยโดนเชือด
 
ไก่เดือดเป็นไก่ต้ม
 
ผมรู้คุณรู้
 
ต่างรู้ต่างเห็น
 
ต่างยอมพร้อมให้เป็น
 
ปล่อยเว้นให้เป็นเรื่องของเวรกรรม...
 
 
***
 
 
 
 
 
 
 
 
ไก่มีไว้ กิน แข่ง ตี หลากหลาย
 
เจ็บมาเยอะ เพื่อสังคมมนุษย์
 
จงกินอย่างรู้ค่า
 
จงเห็นใจแม้เป็นไก่
 
ไก่จ๋าาาาาาาาาาาาาาาาาา
 
พี่ขอขอบคุณ
 
***
 
แสดงจุดยืนต่อชีวิตไก่ทั้งหลายได้แล้ว
 
ที่ ERROR ทุกสาขา
 
***
 
 
 
 

2011/Sep/07

 
 
 
 
 
ชาวเอ๋ยชาวนา
 
ไม่มีนาได้แต่ทำตาปริบๆ
 
นายทุนพาฝันไปลิบ
 
เลือดซิบๆ ไหลออกจากตา
 
***
 
ชาวเอ๋ยชาวนา
 
เกิดมาตาดำๆ
 
กินระกำแทนข้าว
 
ยามหนาวเอาข้าวไปแลกเงิน
 
***
 
ชาวเอ๋ยชาวนา
 
ประเทศเจ้านี้หนาบอกว่าเจ้าคือกระดูก
 
แต่พอคิดจะปลูกจะสร้าง
 
กลับมีเพียงทางแห่งวัตถุนิยมอุตสาหกรรม
 
***
 
ชาวเอ๋ยชาวนา
 
เกิดมาอยู่กับดิน
 
ยามตายก็อยู่กับดิน
 
ร่างแดดิ้นสิ้นไร้
 
เป็นปุ๋ยไปให้ข้าวงอกเงย
 
 
***
 
 
 
 
 
 

2011/Sep/02

 
 
 

 
 
        FOOD LAND !!!
 
 
           coming soon...
 
 
 
 

MeMory_PUCK