2007/Nov/21

หยุดขุดดินลงก่อน
คิดซิว่าลืมเอาอะไรมา
จอบ...เสียม...อาหารเที่ยง...ก็ครบนี่
ในวันนี้คงหาแร่ไม่ได้อีกตามเคย
จริงๆฉันหาแร่ไม่เจอมาหลายวันแล้ว
ใครจะรู้บ้างว่าการขุดแร่ไม่ได้ใช้แค่จอบแระเสียม
จริงๆแล้วสิ่งสำคัญของการขุดหาแร่คือสมาธิ
สมาธิกับใจที่สงบ...ใจจดจ่อในการส่องหาประกายแสงในดิน
วันนี้คงเป็นอีกวันที่ไม่มีแร่ติมือกลับบ้าน
แม้ฉันจะเอาสิ่งของในการขุดมาครบก็ตาม
แต่มาคิดดูดีๆฉันว่าฉันลืมสิ่งสำคัญในการหาแร่ไว้ที่บ้าน
สิ่งสำคัญในการหาแร่...
 .
.
.
                                                     
                                                     สมาธิของฉัน
                                                     ตื่นจากนิทราซะทีเถอะ
                                                        
(ปล.ตื่นเถอะเจ้าหญิง หากเธอหลับนานกว่านี้ ก้อนหินในป่าคงกลายเป็นรูปเธอหมดเป็นแน่ )

 

edit @ 21 Nov 2007 10:20:08 by puck

Comment

Comment:

Tweet


#138 by (155.185.19.3|155.185.19.3) At 2014-05-14 22:19,
#137 by (155.185.19.3|155.185.19.3) At 2014-05-14 22:17,
Its very innovative blog. I really enjoy to work with you.
#136 by Ferienhäuser Dänemark (103.7.57.18|120.61.51.230) At 2013-01-30 18:01,
I'm late to find this post but wow, this should be great.May not get any better...
<a href="http://www.socialkik.com/">buy instagram followers</a>
#135 by cambsonpolcal (103.7.57.18|117.196.240.172) At 2012-10-17 14:46,
喜歡它!我想了很多。你知道,正是你談論到底在哪裡其他人都在這個問題上。我很高興,我曾有幸偶然發現您的博客。這對是一個重要的問題,沒有足多的人正在談論,我很高興,我有機會看到所有的角度。
#134 by vimax (103.7.57.18|66.85.134.115) At 2012-09-27 18:51,
그것은'정말 대단한 포스트있어. 난 아무도 다시하고 다시 방문하고 싶은 것을 확신합니다.
#133 by Søgemaskineoptimering (103.7.57.18|182.178.195.20) At 2012-09-21 17:41,
。我相信,你需要写更多关于这个话题,它可能不会是一个禁忌的话题,但一般人是不够的谈等议题。到下一个。干杯
#132 by vigrx plus (103.7.57.18|182.185.174.27) At 2012-09-06 22:21,
블로그는 웹상에서 필요한 것을, 약간 독창성을 가진 사람입니다. 인터넷에 새로운 무언가 를 가져다 주셔서 수고!이
#131 by vimax volume (103.7.57.18|182.185.150.15) At 2012-09-01 13:31,
是一个关于这一主题的影响。我很高兴您分享您的想法和思想,我觉得自己同意。我喜欢你明确的写作风格和你已经把这块的努力。扎实工作,与网站的好运气,我非常期待在未来更多的更新。
#130 by vimax pills (103.7.57.18|182.185.134.92) At 2012-08-30 17:30,
คุณดูเหมือนจะรู้มากเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นคุณสร้างการกระจายอยู่ในนั้นหรือสิ่งที่ผมคิดว่าคุณสามารถทำอะไรกับภาพบางส่วนที่จะเดินทางกลับบ้านคิดbit แต่นอกเหนือจากนั้นนี้เป็นเว็บไซต์ที่น่ากลัวbig smile
#129 by va photo booth rentals (103.7.57.18|182.185.186.124) At 2012-08-25 18:14,
Is this your onlyblog on this matter? If you have any more blogs or anything on this can youplease let me know?
#128 by workers comp insurance california (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-08-08 15:50,
안녕하세요 귀하의 정보 주셔서 거기에 감사 - 나는 확실히 여기에서 새로운 뭔가를 포착했습니다. 제대로로드하려면 얻을 수 내가 여러 번 이전의 웹사이트를
#127 by Austin Luxury Homes for Sale (103.7.57.18|180.178.167.161) At 2012-08-07 00:57,
이 주제에 대한 몇 가지 원래 생 각과 함께 사람을 찾아 너무 좋아요. 이 일을 시작 주셔서 감사합니다. 이 블로그는 웹상에
#126 by vigrx (103.7.57.18|182.185.166.194) At 2012-08-01 13:11,
I really want thiskind of info. I was seeking this kind of knowledge for a period. Thank you& best wishes.
Medical alert button
#125 by Medical alert button (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-31 16:33,
I like this post.Thanks
#124 by in house training courses (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-26 20:33,
The Author has succeeded in hightlighting some great points through this
post, and I can find people agreeing to it including me.
#123 by Dametøj (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-25 18:53,
each time I eady said, but I do want to comment on your
knowledge of the topic. Youre truly well-informed. I cant believe how much of
this I just wasnt aware of. Thank you appreciate a article on a website or if I have something to valuable to
#122 by mir ist langweilig (103.7.57.18|182.185.190.240) At 2012-07-25 14:50,
There is no question against your interesting blog.I am waiting you give me a more interested information.thanks
#121 by buy twitter followers, (103.7.57.18|139.190.18.78) At 2012-07-24 14:12,
Wonderful News! I really admire the valuable information you have been able to share us through this post.
#120 by e cigarette (103.7.57.18|120.61.2.79) At 2012-07-24 13:21,
There is no question against your interesting blog.I am waiting you give me a more interested information.thanks
#119 by buy youtube views/subscribers (103.7.57.18|139.190.18.78) At 2012-07-23 16:45,
Great post about this. I'm surprised to see someone so educated in the matter. I am sure my visitors will find that very useful.
#118 by Elektronik (::|122.179.166.100) At 2012-07-13 13:18,
its very intresting post.
#117 by back muscle exercises (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-13 11:57,
ว่าแต่ เจ้าหญิงของผม....ทำไมชอบนอนละเมอนะ
#116 by lower back exercises (103.7.57.18|122.170.14.243, 41.186.3.170) At 2012-07-12 18:53,
I wish people would write more about this as you have done. This is something that is very important and has been largely overlooked by the internet community.
#115 by Rengøringsmidler (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-11 14:10,
Thank you for posting . please do more good article.i like it so much .I will always follow it.
#114 by Typehuse (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-11 11:22,
Its very innovative blog. I really enjoy to work with you.
<a href="http://wateralarm.org">water level alarm</a>
#113 by water level alarm (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-10 13:17,
Very Enjoyable! I hope you write more on this subject!
#112 by personal training vancouver (103.7.57.18|192.168.0.68, 182.72.129.174) At 2012-07-10 11:10,
I cant believe
how much of this I just wasnt aware of. Thank you for bringing more information
to this topic for me. Im truly grateful and really impressed.
#111 by Mr (103.7.57.18|182.178.181.73) At 2012-07-09 21:42,
좋은 소식! 난 정말 당신이이 게시물을 통해 우리를 공유할 수있었습니다 가치있는 정보에 감탄.
#110 by home dna test (103.7.57.18|120.61.35.164) At 2012-07-09 11:20,
Very Enjoyable! I hope you write more on this subject!
#109 by Solceller (103.7.57.18|120.61.27.166) At 2012-07-06 15:50,
Very Enjoyable! I hope you write more on this subject!
#108 by Jordvarme (103.7.57.18|120.61.27.166) At 2012-07-06 14:54,
Nice post.
<a href="http://www.silkeborgvvs.dk/ "><b>Solceller</b></a>
#107 by Solceller (103.7.57.18|120.61.27.166) At 2012-07-06 14:46,
Nice post.
#106 by squeeze page template (103.7.57.18|120.61.11.95) At 2012-07-05 20:06,
I appreciate the work of all people who share information with others. Great Blog!
<a href="http://www.jamesfrancis.com/free-squeeze-page//"><b>free squeeze page</b></a>
#105 by free squeeze page (103.7.57.18|120.61.11.95) At 2012-07-05 19:13,
Very Enjoyable! Very glad to visit your blog.
<a href="http://www.silkeborgvvs.dk/alternativ-energi/solvarme.html/"><b>Solvarme</b></a>
#104 by Solvarme (103.7.57.18|120.61.11.95) At 2012-07-05 17:16,
I want to encourage you to ultimately continue
your great posts, have a nice weekend! I
am satisfied to locate numerous useful information here in the post. Thank you
for sharing....
#103 by Mr (103.7.57.18|182.178.195.123) At 2012-07-04 19:53,
Pretty good post. I found your website perfect for my needs. Thanks for sharing the great ideas.
#102 by victor chandler poker (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-03 19:55,
Nice.
#101 by sds (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-03 19:33,
ว่าแต่ เจ้าหญิงของผม....ทำไมชอบนอนละเมอนะ sad smile
#100 by ggg (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-07-03 19:23,
Amazing blog! Thanks for the great contribution with this post....
site info
#99 by site info (103.7.57.18|120.61.54.223) At 2012-07-03 18:50,
#98 by training for physical therapy (103.7.57.18|120.61.54.223) At 2012-07-03 17:45,
Nice post.
#97 by debt collectors (103.7.57.18|182.72.129.174) At 2012-07-03 11:00,
This is a nice post in an interesting line of content.
#96 by lockpick (103.7.57.18|182.72.129.174) At 2012-06-30 10:54,
Youre truly well-informed. I cant believe how much of
this I just wasnt aware of. Thank you for bringing more information to this
topic for me. Im truly grateful and really impressed.
#95 by Mr (103.7.57.18|182.178.186.156) At 2012-06-29 00:43,
Very nice post.
<a href=http://danielpaintingservice.com/><b>Painter Orlando</a></b>
#94 by Painter Orlando (103.7.57.18|182.72.129.174) At 2012-06-26 15:02,
Je viens de tombé sur votre blog et je voulais dire que j'ai vraiment apprécié la navigation de votre blog.
#93 by powermta price (103.7.57.18|120.61.44.68) At 2012-06-26 11:19,
I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
#92 by powermta price (103.7.57.18|120.61.44.68) At 2012-06-26 11:18,
Great post about this. I am sure many visitors will find this very useful. I like it.
#91 by Painters Orlando (103.7.57.18|122.170.14.243) At 2012-06-23 18:31,
I appreciate the work of all people who share information with others. Great Blog!
<a href="http://www.seedhost.eu/"><b>seedbox</b></a>
#90 by seedbox (103.7.57.18|182.72.129.174) At 2012-06-23 15:51,
This is an interesting and so well maintained blog. Whole article is too good and well written.
<a href="http://www.pioneeremergency.com/">medical alarm system</a>
#89 by medical alarm system (103.7.57.18|120.61.17.21) At 2012-06-23 13:25,
MeMory_PUCK